הנסיכה בעיתון

מגזין ״חיים אחרים״ אורלי בר קימא
גיליון חגיגי לעובדים הסוציאליים, חולק בכנס הארצי- אהובה אוברשטיין